Het gebruik door reeën van wildtrappen langs de kanalen in de Hollandse Hout bij Lelystad (Flevoland)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door Harry Hummel
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1981

Beschrijving van de in het onderzoek gebruikt materiaal en methode en bespreking van de resultaten. Ten slot worden er conclusies en aanbevelingen gedaan.

12, [3] p.
fig.
(Werkdocument / RIJP ; 1981-156 Abw)
Met lit. opg.