Het dwarsprofiel van de wegen in den noordoostelijken polder

J.G. Schilthuis, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1939

Bespreking van de dwarsprofielen van de wegen in de Noordoostpolder ten behoeve van de aanleg van enige toegangswegen vanuit Friesland en Overijssel, resulterend in een voorstel voor afmetingen van de polderwegen, de hoofdwegen en de weg Lemmer-Ramspol.

10 p.
2 tek.
(Nota / ZZW ; 135)