Het bemonsteren van afvalwater : een handleiding ten behoeve van toezichthoudende en opsporingsbevoegde ambtenaren die belast zijn met de handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Ph.J. Huijster
Lelystad : RWS, RIZA
1991

59 p.
bijl., fig., tab.