Herziening van berekeningen inzake het verlengde Zwartewater : (Nota Zwartewater, januari 1942)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)], door G.H. van Hoolwerff
[S.l.] : [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]
1942

Bezwaren tegen de vroegere nota's (van resp. Schilthuis (1936), Thijsse (19??) en de nota Zwartsluis (Thijsse, 1941). In deze nota worden de stroomverdeling tussen scheepvaart- en stroomgeul en de daarbij optredende stroomsnelheden berekend ; het verval tussen Zwartsluis en het IJsselmeer ; de overschreidingsfrequentie van de waterstanden te Zwartsluis.

14 p.
bijl., fig., graf., tab.
2 bijl.
(Nota / ZZW ; 154)