Herinrichting Veersedam rijksweg 57 : projectnota mei 1987

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, [Projectgroep, voorzitter Th.J. Bakker]
Middelburg : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
1987

Het doel van deze nota is het aangeven van mogelijke oplossingen voor knelpunten op de Veersedam in RW57 na openstelling van de weg over de stormvloedkering eind 1987 en het analyseren van deze oplossingen ten einde voorstellen aan de stuurgroep Hoofdwegenstructuur te kunnen doen om een vervroegde uitvoering mogelijk te maken.
Geeft een beschrijving van een viertal varianten en toetst deze aan de aspecten verkeer en vervoer, recreatie, geluidhinder etc.