Havenmond Hoek van Holland : vergelijking drijvermeting 4 september 1971 t.p.v. scheepvaartopening met meting situatie 1 juli 1971 in Getijmodel Rijnmond

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
Delft : WL
03-1972

4 p.
bijl., ill.
(WL-rapport ; M900-60)