Havenmond Hoek van Holland : lengte Noorderdam bodemligging voor Zuiderdam : syntheserapport

P. van der Kuur ; Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
Delft : WL
04-1972

13 p.
bijl., fig.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), Afdeling Havenmonden
(WL-rapport ; M900-23)