Havenmond Hoek van Holland : berging 25 miljoen m3 zand op de Maasvlakte ten westen van de zanddam : verslag modelonderzoek

H.J. Overbeek ; WL|Delft Hydraulics
Delft : WL
11-1970

4 p.
ill., bijl.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
(WL-rapport ; M1092)