Handreiking toetsen grasbekledingen op dijken tbv verlengde derde toetsronde

A. van Hoven (etc), Deltares
[s.l.] : Deltares
25-10-2012

Deze handreiking is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor de waterkeringsbeheerder t.b.v. het opstellen van het beheerdersoordeel (BO) in de verlengde derde toetsronde. De toetsing van de waterkeringen in de verlengde toetsronde vindt plaats op basis van het vigerende toetsinstrumentarium: het VTV2006. Voor het toetsen van grasbekledingen op dijken is echter nieuwe kennis beschikbaar die kan helpen bij het komen tot een veiligheidsoordeel in die gevallen waar dit volgens het VTV2006 niet mogelijk was. Dit rapport geeft handvatten om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe inzichten m.b.t. het toetsen van grasbekledingen. Omdat deze nieuwe kennis nog niet in Technische Rapporten is vastgelegd, kunnen de toetsregels uit deze handreiking alleen gebruikt worden bij het opstellen van het beheerdersoordeel.

196 p.
Bijl., ill
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)