Handreiking Bewegwijzeringsschema's : bewegwijzering autosnelwegen

G.H. Uittenbogerd ; Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
[Utrecht] : RWS GPO
02-03-2017

Bij divergentiepunten is bewegwijzering een vormbepalende factor. Met het verschijnen van het\r\nkader bewegwijzering (2014) is er dringend behoefte gebleken naar bewegwijzeringsschema’s zoals\r\ndie voorkwamen in de ROA Bewegwijzering (1993). Hierin voorzien deze voorbeelden.

div.p.
ill.
Versienummer 1.1