Handleiding voor de staalkeuze door de constructeur : revisie o1

J. Vuik, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
Apeldoorn : TNO
1996

Beoogd wordt de keuze van de staalsoort op te delen in logische stappen. Door het achtereenvolgens doorlopen van deze stappen worden de diverse eigenschappen en kenmerken van de toe te passen staalsoort vastgesteld. Voor de constructeur wordt het hierdoor makkelijker de juiste staalsoort te selecteren, en eventueel aanvullende eisen te specificeren.

verschillende pag.
bijl., graf., tab.
TNO-rapport 96MI-0061/VUI
in opdracht van Bouwdienst Rijkswaterstaat, opdrachtnr.: 241630023
Lit.opg.: p. 35