Handboek IJsbestrijding Vaarwegen 2010

J.U. Brolsma ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

12-2010

Om de expertise op het gebied van ijsbestrijding te borgen, is een handboek samengesteld. Het behandelt achtereenvolgens de theorie van ijsvorming, het overheidbeleid terzake, diverse aspecten van ijsbestrijding, procedures en contractering. Het handboek heeft betrekking op alle vaarwegen in Nederland. De hoofdstukken over procedures en contractering zijn evenwel op de situatie bij Rijkswaterstaat gestoeld.

70 p.
Ill., bijl.
In opdr. van Scheepvaartverkeercentrum (SVC)
Definitief