Gunningsberichten Rijkswaterstaat GWW 2018

K. Toet ; [Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)]
[Utrecht] : [RWS, GPO}
28-02-2019

Rijkswaterstaat heeft het overzicht gepubliceerd van de gegunde aanbestedingen in de grond-, weg- en waterbouw in 2018. Rijkswaterstaat komt hiermee tegemoet aan de wens van de markt om meer inzicht te geven in de gegunde projecten.

6 p.
Memo