Grootheden te meten bij laboratoriumproef naar kunstmatig zeewier

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), Afdeling Kustonderzoek, W.Th.J.N.P. Bakker en Th.J.C. Wijnant

1968

7 p.
bijl., fig.
Memo (WWK) 68-1
Digitaal document 189 Kb