Grondslagen voor hoogwaterbescherming

Jongejan RMC, M. Kok, R.B. Jongejan, M.W.C. Nieuwjaar, I.C. Tánczos, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL), TU Delft / HKV lijn in water, Waternet
Utrecht : RWS, WVL
15-12-2016

Grondslagen voor hoogwaterbescherming beschrijft de achterliggende principes van de hoogwaterbescherming in Nederland. Aan bod komen thema's als het omgaan met onzekerheden, het afleiden van technische eisen en verschillende aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen van waterkeringen, de continue zorg voor hoogwaterbescherming en crisisbeheersing. Dit alles gegeven de overstromingskans die vanaf 1 januari 2017 wettelijk van kracht is. Grondslagen voor hoogwaterbescherming vervangt Grondslagen voor waterkeren uit 1998.

143 p.
Geschreven door het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en uitgegeven door het directoraat-generaal Ruimte en Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Expertise Netwerk Waterveiligheid.
ISBN 9789089021519