Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in de Emsmündung = Grensoverschrijdende samenwerking in de Eemsmonding : eine Broschüre zur 40. Sitzung der ständigen deutsch-niederländischen Emskommission am 12. Oktober 2000 in Appingedam = een brochure bij de 40e zitting van de Permanente Nederlands-Duitse Eemscommissie op 12 oktober 2000 in Appingedam

F. van Bentum, Vorwort G. Hovers, [Ministerie van Verkeer en waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland (RWS, NN)], D.O. Steen [Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Wasser- und Schiffahrtsamt Emden (WSA Emden)], voorwoord J.R. Hoogland
[S.l.] : Permanente Nederlands-Duits Eemscommissie = Ständige deutsch-niederländische Emskommission
2000

Bevat een groot aantal onderwerpen waar deze permanente Nederlands-Duitse Eemscommissie zich mee bezighoudt o.a.: Natuurbeschermingsvraagstukken, scheepvaartvraagstukken, economische vraagstukken, onderhoudsvraagstukken, andwinning, baggerstortlocaties, stabiliseren vaarwater bij borkum, nieuwbouw in de zeehavens aan de Eemsmonding, rampenstrijding, gaswinning, planning en bouw van de stormvloedkering in de Eems bij Gandersum en scheepvaartverkeer en havenoverslag in het Eemsmomdgebied.

61 p.
graf., krt., tek.
1 kaart en 1 erratum