Google Earth bestanden (2019 06) : ligging wegvakken transport gevaarlijke stoffen

[M.M. Kruiskamp] ; Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
RWS, WVL
20-06-2019

Hulpmiddel bij Basisnet en overige wegen in Google Earth met ligging wegvak(nummers).Google Earth files met de ligging van de wegvakken waarop tellingen van het transport van gevaarlijke stoffen hebben plaatsgevonden.