Golfkrachten op havenlichten in havendammen Europoort

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
Delft : WL
12-1972

Bestaat uit de volgende deelrapporten ;
1. I : Oriënterend onderzoek : verslag modelonderzoek
2. II : Bouwfase en eindfase kop Noorderdam: verslag modelonderzoek
bijl., ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER) Afdeling Havenmonden
(WL-rapport ; M856)