Golfdempende constructies in de haven van Schiermonnikoog

A.M.H. Buitenrust Hettema, Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) Hoofdafdeling Waterbouw, Afdeling Advies
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
1990

In de haven van Schiermonnikoog is plaats voor een boot van de reddingsbrigade. Voor deze boot is het noodzakelijk, in verband met het aan wal brengen van eventuele gewonden, dat de aanlegplaats zo weinig mogelijk last van golven heeft. Voor het maken van een golfdempconstructie zijn palen van hardhout aanwezig. In dit rapport zijn de randvoorwaarden voor de golfbelasting bepaald en een drietal alternatieven gegeven zodat met de aanwezige palen een beschutte aanlegplaats gerealiseerd kan worden.

7 p.
ill. ; 30 cm
Met bijl. - Met lit. opg. Project nr. W 90 05/04 WBA-R-90 067