Golfbelasting op de draaibruggen van de Afsluitdijk

A. Vrijburcht, Waterloopkundig laboratorium (WL)
[Delft] : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1991

Geometrie en randvoorwaarden ; Quasi-statische golfbelasting ; golfklappen. De draaibruggen / draaideuren in de Afsluitdijk liggen voor de hoogwaterkering. Tijdens extreme stormvloedstanden functioneren de bruggen als het ware als golfbreker voor de erachter gelegen voorhaven van de schutsluis. Bepaald wordt de verticale en horizontale golfbelasting.

38 p.
Q1299
bijl., fig., tab.
verslag bureaustudie
In opdracht van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat
Titel omslag vermeldt draaideuren i.p.v. -bruggen