Globale begrooting Zuiderzeewerken zomer 1921 : de waterberging in de polders in verband met het aan de bemalingsinrichtingen te geven vermogen#voorloopige nota

[L.T. van der Wal, ...et al.], [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat] Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1921

133 p.
tab.
(Nota, / ZZW ; nr. 13)
Bevat tevens: Voorloopige nota over de verkaveling