Gladheidsbestrijding op zeer open asfaltbeton [ZOAB]

M. Noort, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Hoofdafdeling Wegenbouw (WX), Onderafdeling Gladheidsbestrijding
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
1991

ZOAB vertoont onder winterse omstandigheden een afwijkend gedrag ten opzichte van conventionele gesloten deklagen. Om deze reden dient rekening gehouden te worden met aangepaste gladheidsbestrijding. Belangrijkste redenen voor het afwijkend gedrag zijn de oppervlakte- temperatuur, de wegvochtigheid en het vermogen zout op het opppervlakte te houden. Het gedrag en de behandeling worden in dit rapport vermeld. Tevens is een strooiadvies opgenomen.

15 p.
foto's
Rapportnr. WXA-R-91-61