Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu [elektronische versie] : handboek voor een gezonde inrichting van de woonomgeving : Gezondheidseffectscreening Stad en Milieu [elektronische versie] : handboek voor een gezonde inrichting van de woonomgeving

Fast, T., GGD Nederland, Ministerie VROM, Ministerie VWS, Weerdt, D.H.J. van de
GGD Nederland
2010

Handboek bevat een methode voor het in beeld brengen van gezondheidsaspecten in de planfase van bouwplannen. Deze methode is ontwikkeld door de ministeries van VWS en VROM en is geactualiseerd in juni 2010. De methode wordt gebruikt door gemeenten en provincies voor zowel stedelijk als landelijk gebied. Er kan zowel een kwalitatieve als kwantitatieve GES uitgevoerd worden. De kwalitatieve GES laat zien in welke milieuaspecten zich mogelijk gezondheidsproblemen voordoen. De kwantitatieve GES beoordeelt beleidsplannen voor bijv. woningbouw en infrastructuur vooraf op ernst van de gezondheidseffecten.

Met bijlagen.
Met literatuuropgave.
Met samenvatting.
344 p.
VROM w1421