Gezonde plannen : overzicht van instrumenten voor het bevorderen van gezondheids- en milieuprestaties in ruimtelijke plannen

GGD Rotterdam-Rijnmond, Ministerie VROM. DGM
VROM
2008

Vooral kleine en middelgrote gemeentes kloppen aan met de vraag om een overzicht van instrumenten waarmee milieu en gezondheid in ruimtelijke plannen ingebracht kunnen worden. Zo’n overzicht zou van dienst zijn voor bestuurders en ambtenaren van zowel ruimtelijke ordening en bouwen, als van milieu, gezondheid en welzijn. Aan de hand van dit overzicht kunnen ze bepalen welke instrumenten in een voorliggend beleidstraject of plan- of bouwproject ingezet kunnen worden en passen bij de oogmerken van betrokkenen. Ook andere belanghebbenden bij ruimtelijke ordening, stedenbouw, woonomgeving en buitenruimte kunnen onderdelen van het overzicht gebruiken.

Kopie.
45 p.
VROM 8360