Gevolgen van eventueele wijzigingen in bodemligging van den Nederrijn na Rijnkanalisatie

L. van Bendegom, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR), Studiedienst
Arnhem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR)
1946

[10] p.
(Nota S 553/R.K. R3)