Getijtafels voor Nederland vanaf 1980

A. van Urk, J.G. de Ronde, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)

1981

Het voor 1978 gebruikte berekeningspakket voor de "Getijtafels voor Nederland" vertoonde een aantal onvolkomenheden. Om deze reden is een nieuw computerprogramma ontwikkeld met behulp waarvan de getijtafels vanaf 1980 berekend worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zgn. culminatiemethode, die voor alle betrokken stations in het Nederlandse getijgebied op gelijke wijze wordt toegepast. Van deze methode en van haar theoretische achtergronden wordt een beschrijving gegeven, waarna de nauwkeurigheden van de getijvoorspellingen volgens de oude en volgens de nieuwe berekeningswijze en hun onderlinge verschillen nog nader ter sprake komen.

[94] p.
Nota WW-WH 80.01
Digitaal document 3.2 Mb
Met lit. opg.