Geschiedenis van Schouwen-Duiveland

door S.F. Kuijpers
[S.l.] : [s.n.]
1948

Syllabus Cursus Waterstaatskunde 1947/1948, gegeven te Zierikzee georganiseerd door Z.L.M.. Behandeld worden: geschiedenis van Schouwen-Duiveland; waterbouwkunde en ontwatering; afwatering van polders of waterschappen ; zeedijken; wegenbouw; waterstaadkunde polderbemaling; wateropvoerwerktuigen; waterschapsrecht; geschiedenis van de inpoldering van Zeeland.

35 p.
fig., tab.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)