Geschiedenis en ijking van zandtransportinstrumenten : beknopt verslag over een bezoek op 15 januari 1932 aan het Waterbouwkundig laboratorium van de Technische Hoogeschool te Zürich

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Bovenrivieren (RWS, BOR), afdeling Studiedienst], [J.F. Schönfeld
[Arnhem : RWS, BOR]
1932

12 p.
Deel A van een driedelige beschrijving in opbergcassette betreffende de geschiedenis en ijking van zandtransportinstrumenten