Geperfluoreerde verbindingen in Nederlands oppervlaktewater : een screening in 2003 van PFOS en PFOA

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), S.M. Schrap, A.M.C.M. Pijnenburg, R.B. Geerdink
Lelystad : RWS, RIZA
2005

Geperfluoreerde verbindingen zijn een groep verbindingen die bijzondere fysische en chemische eigenschappen hebben, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor velerlei toepassingen zoals bescherming voor tapijt, textiel, leer en papier en als toevoegingen in brandblusmiddelen. Deze verbindingen zijn zeer persistent en sterk bioaccumulerend. Het grootste risico van deze stoffen voor het milieu is de ophoping in de voedselketen (doorvergiftiging). Over de manier waarop verspreiding van de stoffen in het milieu plaatsvindt is nog veel onduidelijkheid. Wel duidelijk is dat geperfluoreerde verbindingen wereldwijd, tot in de ijsberen uit het Noordpoolgebied, worden aangetroffen. Tot nu toe waren er geen data van geperfluoreerde verbindingen in het Nederlandse milieu.

39 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2004.025)
Rapport RIKZ/2004.037
Met Engelse en Nederlandse samenvatting
ISBN 903695682X
Foutief ISBN op titelpagina: 903695682