Gemalen voor den N.O. polder : de wenschelijkheid van bouwen binnen kuipen van stalen damwand (denkbeeld ir. Verhey)

J.G. Schilthuis, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]

1934

Haalbaarheidsonderzoek naar het bouwen van gemalen en sluizen in kuipen van stalen damwand voor de gemalen van Lemmer, Kraggenburg en Urk-Schokland. De methode is voor geen der drie complexen gewenst.

18 p.
1 bijl.
(Nota / ZZW ; 82)