Geluidbelasting vanwege Schiphol : redesign met 11 varianten : verfijnde rastermaaswijdte, geselecteerde banenstelsels, (beperkte) routeoptimalisatie, maximum capaciteit

Opgesteld door Peutz Associes
[Den Haag] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, [Rijksluchtvaartdienst (RLD)] in samenwerking met de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken
17-12-1999

25 p.
ill., bijl.
(RLD ; 121)
Maakt onderdeel uit van de onderzoeken die in het kader van de nota 'Toekomst van de nationale luchthaven' zijn verricht
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksluchtvaartdienst, Programmadirectie Ontwikkeling Nationale Luchthaven