Geleidelijke sluiting : XIII : stabiliteit van een blokkendam bij aanval door regelmatige en onregelmatige golven : rapport modelonderzoek

Waterloopkundig Laboratorium
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1970

19 p.
fig. ; 30 cm
Nota M731. - Samengest.: J.B.M. Wiggers. - Onderzoek onder leiding van R. Maaten en J.B.M. Wiggers. - In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst, (RWS, DD)