Geleidelijke sluiting : VII : stabiliteit van een dam opgebouwd uit betonblokken : rapport modelblokken

Waterloopkundig Laboratorium
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1967

8 p.
fig., tab. ; 30 cm
Nota M731. - Samengest.: J.B.M. Wiggers. - In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)