Geleidelijke sluiting : VI : invloed van de vorm en gradering op de stabiliteit van stortsteen

Waterloopkundig Laboratorium
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1965

6 p.
fig. ; 30 cm
Nota M731. - Samengest.: H.N.C. Breusers. - In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD). - Omslagtitel: Geleidelijke sluiting : VI : invloed van de vorm en gradering op de stabiliteit van stortsteen : rapport modelonderzoek