Geleidelijke sluiting : V : de invloed van de vorm van een sluitgatdrempel op de ontgronding

Waterloopkundig Laboratorium
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1964

2 p.
fig. ; 30 cm
Nota M731. - In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Deltadienst, (RWS, DD). - Omslagtitel: Geleidelijke sluiting : V : de invloed van de vorm van een sluitgatdrempel op de ontgronding : rapport modelonderzoek