Geleidelijke sluiting : IV : gedrag van diverse materialen tijdens storten en onder golfaanval

Waterloopkundig Laboratorium (WL)
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1964

5 p.
ill.
Nota M731. - In opdracht van het [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst, (RWS, DD)
Omslagtitel Geleidelijke sluiting : IV : gedrag van diverse materialen tijdens storten en onder golfaanval : rapport modelonderzoek