Geleidelijke sluiting : III : stabiliteit van een dam opgebouwd uit vaste of normale zandzakken

Waterloopkundig Laboratorium
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1964

5 p.
fig., foto's ; 30 cm
Nota M731. - In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Deltadienst, (RWS, DD). - Omslagtitel : Geleidelijke sluiting : III : stabiliteit van een dam opgebouwd uit normale of vaste zandzakken : rapport modelonderzoek