Gehalten van PCB congeneren in eieren en braakmonsters van Nederlandse aalscholvers

Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM), M. van Schaick, P. de Voogt
Amsterdam : IVM
1989

17, [6] p.
bijl., fig., tab.
(W-89/173)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA (RWS, DBW/RIZA)
Met samenvattingen in Nederlands en Engels
Met lit. opg.