Gegevens met betrekking tot de waterloopkundige toestand op het Hollandsch Diep ter plaatse van het industrieterrein Moerdijk

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Zuidwest

1972

10 p.
ill. ; 30 cm
Rapport (WWZW) 45.002.02