Geef een kwalificatie van de grondsoorten over het gehele lengteprofiel in de kanaalas van de Schelde-Rijnverbinding om informatie te verschaffen omtrent de voor het baggeren belangrijke grondeigenschappen.

T.J. Boon ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling
's-Gravenhage : RWS, DD
26-03-1970

5 p.
ill., bijl.
Nota (DDWT) W-70.018