Gedrag van automobilisten bij evacuatie van een tunnel

L.C. Boer ; TNO Technische Menskunde
Soesterberg : TNO
24-05-2002

61 p.
ill.
TNO-rapport TM-02-C034
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Bouwdienst, Steunpunt Tunnelveiligheid
Projectnaam: Evacuatieonderzoek tunnels
Met lit.opg.
Met Engelse samenvatting en bijlage