Gebruikerstevredenheidsonderzoek zeevaart 2014 : landelijk

P. Sevarts, [M. Honer] ; Rijkswaterstaat (RWS) ; TNS NIPO Overheid
RWS
11-2014

Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van de zeevarenden is in het kader van de gebruikerstevredenheidsonderzoeken het derde (na 2010 en 2006) onderzoek uitgevoerd onder zeevaart (kapiteins en stuurmannen). In totaal hebben 427 respondenten de vragenlijst ingevuld.

53 p.
Met bijl., ill.