Gebruikershandleiding QRA-tunnels 2.0

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (RWS, DI), Steunpunt Tunnelveiligheid
(Utrecht) : RWS, DI
02-02-2012

QRA-tunnels versie 2.0 is het wettelijk voorgeschreven risicoanalysemodel voor wegtunnels. Bijlage 1. behorende bij artikel 4 van de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels.

86 p.
+ Achtergronddocument QRA-tunnels 2.0
bijl., ill.
Definitief
Doc.nr.: 4818-2012-004
In samenwerking met Arcadis, Intraffic, TNO