Gebruikershandleiding geluidregister hoofdwegennet [en logboek wijzigingen]

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
RWS, WVL
2014

Beschrijving van het interactieve geluidregister hoofdwegennet en de daarin opgenomen datasets die worden geleverd. De wettelijke basis hiervoor is hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer.