Gebruikers-handleiding RIVMOR - RIJNMOR pakket : (berekenen water- en sedimentbeweging, alsmede bodemligging in een rivierstelsel)

L. Schutte
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren (RWS, DBW)
1990

2 dl.
30 cm
Werkdocument ; 90.102X. - Dl.1: Tekst. - 68 p. : fig. - Dl.2 Bijlagen. - Ongepag. - Vernieuwde versie van notitie 87.084X i.v.m. toevoeging van: pre-processing, past-processing en tekenen met PRESENT