Gebiedsatlas Marken : onderdeel van het MIRT onderzoek meerlaagsveiligheid Marken

Antea Group (etc.), L. van Nieuwenhuijze (e.a.)

14-06-2014

79 p.
ill.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (RWS, WNN)
Onderdeel van het MIRT onderzoek Meerlaagsveiligheid Marken
Opgesteld door Antea Group, HKV Lijn in Water en H+N+S Landschapsarchitecten