Geactualiseerd programma van eisen "De Vaart II"

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door Werkgroep Bedrijvenpark
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1977

Er wordt ingegaan op de belangrijkste programmapunten en waar nodig worden de gegevens geactualiseerd.

4 p.
(Werkdocument / RIJP ; 1977-156 Ca)