Gaszinkers door de Westerschelde

E.W. Smit
Nijmegen : [s.n.]
02-10-1951

47 p.
ill.
Handleiding bestaande uit diverse verslagen en overzichten van alle medewerkers aan het project Gaszinkers.
In de bijbehorende studiecommissie zaten medewerkers van o.m. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)