Gaswinningsplicht voor biogas op weidebedrijven in gebieden met nevenfuncties voor natuur, recreatie en landschap?

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door H. Hoeve
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1980

Deze nota is opgesteld i.v.m. de recente ontwikkelingen in de biogasindustrie (van proeffase tot praktijkschaal) en naar aanleiding van een vraag in de TORN van de heer Zuydgeest met de volgende strekking:Kunnen weidebedrijven in landschappelijk waardevolle gebieden verplicht worden hun mest en gier te vergisten voor de gaswinning? Hiermee eventueel beginnen op een bedrijf in eigen beheer? Deze notitie is een inventarisatie van de huidige stand van zaken.

8 p.
foto's
(Werkdocument / RIJP ; 1980-253 Abw)