Fosfaat- en stikstofbalans voor het Volkerak/Zoommeer in 1993

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), R.M. Kouer
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
1994

20 p.
fig., tab.
Werkdocument ; 94.150X. - Met lit. opg.